Wanneer en waarvoor zoek je een coach?

 • Voor het verwerken van emoties
 • Het doorbreken van gedragspatronen
 • Als je richting wilt geven aan je leven (privé of zakelijk) 
 • Voor het verbeteren van relaties
 • Bij het zoeken van een volgende carrièrestap
 • Als je je verder wilt ontwikkelen in je huidige werk

Het verbeteren van je zelfvertrouwen 

Mensen zien vooral vaak wat ze niet kunnen en wat ze niet zijn.  Wij kijken samen met jou welke vaardigheden en kwaliteiten je wél hebt. Zo komen je positieve kanten in beeld en gaan we kijken hoe deze kunnen worden versterkt en optimaal ingezet kunnen worden in uiteenlopende situaties. Wij reiken je handvatten aan en geven je feedback. Hiermee vergroot je je gevoel van zelfvertrouwen en kun je jezelf verder versterken en ontwikkelen.

Werken aan je positieve zelfbeeld

Soms zien mensen zien zichzelf door een andere bril dan dat anderen hen zien. Wij helpen je erachter te komen hoe jij naar jezelf kijkt en hoe anderen mogelijk tegen jou aankijken. We helpen je bewust te worden van je kwaliteiten en om in je eigen kracht te gaan staan. Door de feedback ga je jezelf mogelijk vragen stellen als: "wil ik wel zo zijn?"of hoe wil ik overkomen op anderen?". Zo kom je erachter waar je nog aan kunt/wilt werken bij jezelf.

Werken aan je relaties

Je kunt blind zijn (of worden) in je communicatie (verbaal, houding, gedrag) naar anderen. Daardoor ben je er niet bewust van hoe je op een ander over komt. Zo kun je anderen mogelijk tekort doen of onbewust kwetsen. Omgekeerd kan dit ook gebeuren en vind je het lastig hier mee om te gaan. Relaties kunnen hier onder te lijden hebben. We helpen je in beeld te krijgen waar je in contact met anderen tegenaan loopt.  Zo kun je op een andere manier in een relatie komen te staan en je contacten met anderen verbeteren en versterken.

Loopbaan en gedrag:

Vaak zijn er ontwikkelingen, omstandigheden of persoonlijke dilemma’s die leiden tot behoefte aan herbezinning op werk en loopbaan: waar sta ik, wat wil ik, wat past echt bij mij? Een loopbaan coaching-traject biedt goede mogelijkheden om zelf het heft in handen te nemen en te komen tot weloverwogen keuzes.

We maken eerst een analyse van je competenties, affiniteiten en drijfveren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan je doelen in het werk, aan de keuzes in je loopbaan en aan mogelijke persoonlijke belemmeringen die ontwikkeling in de weg staan. Veel voorkomende aanleidingen voor een loopbaan coachingtraject kunnen zijn dat:

 • je geen plezier meer in het werk hebt
 • je onzeker bent in je huidige of over een nieuwe functie
 • je het gevoel hebt iets anders te willen, maar je weet niet hoe
 • je werk te veel energie opslokt
 • je onzeker bent over je eigen competenties
 • je niet tot keuzes kunt komen

Werkwijze en duur:

Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek worden je persoonlijke wensen en behoeften besproken en het doel en de werkwijze van het coachingstraject bepaald dat je verder helpt in je situatie.

Interesse / Aanmelden:

Neem voor nadere informatie of een offerte op maat contact op via het contactformulier.