Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is een belangrijk middel tot verbetering van je functioneren in privé situaties of tot ontwikkeling van je mogelijkheden in het werk.
De aanleiding kan persoonlijk of omgeving gerelateerd zijn: organisatieveranderingen, een nieuwe leidinggevende, persoonlijke patronen, gebrek aan zelfsturing, zelfvertrouwen en onzekerheid.

Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een professionele onafhankelijke "buitenstaander" die spiegelt, begeleidt en stimuleert. Wij doen dit in een sfeer van vertrouwelijkheid, betrokkenheid en respect. Hierdoor ontstaat ruimte voor bewustwording, inzicht en groei voor je persoonlijk welzijn.

Bij coaching kunnen uiteenlopende thema’s onderwerp van ontwikkeling zijn zoals doelgericht communiceren, loopbaancoaching, effectief leidinggeven, zelfvertrouwen, assertiviteit of conflicthantering. Met individuele coaching kun je gericht werken om tot ander gedrag te komen en kun je oefenen met wat je helpt. Uitgangspunt is de integratie van denken, voelen en doen.

Coaching is persoonlijk maatwerk. Er worden voorafgaand aan een coachingtraject afspraken gemaakt over doelen en resultaten. Op basis daarvan wordt een trajectplan met je gemaakt en wordt de doorlooptijd en intensiteit van een traject vastgesteld.

Gedurende de coaching wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes en werkvormen, zoals reflectiemethodieken, eigen praktijksituaties, rollenspel, simulatie, etcetera. Aan het einde van een traject worden de vorderingen geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor je persoonlijk ontwikkelingsproces.

Interesse / Aanmelden:

Neem voor nadere informatie of een offerte op maat contact op via het contactformulier.